Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
Teccs.me ვებსაიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია შეინარჩუნოს თქვენი კონფიდენციალურობა ინტერნეტში. ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ თქვენს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული მონაცემების დაცვას. მიზნები, რისთვისაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს არის: ჩვენი სერვისის გაუმჯობესება, ამ საიტის ვიზიტორებთან კომუნიკაცია, ბიულეტენი, მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა, ვებსაიტის სპეციალიზაციასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდება და ქვემოთ ჩამოთვლილი სხვა ქმედებები.

პერსონალური მონაცემების შენახვა და დამუშავება

ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ თქვენი სურვილისამებრ. თქვენი ნებართვით ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ და დავამუშაოთ შემდეგი მონაცემები: სახელი და გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი. თქვენი პირადი ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მონაცემთა შენახვა, შეცვლა და წაშლა

მომხმარებელს, რომელმაც Teccs.me-ს მიაწოდა თავისი პერსონალური მონაცემები, აქვს მათი შეცვლისა და წაშლის უფლება, ასევე უფლება, გააუქმოს შეთანხმება მონაცემთა დამუშავებაზე. დრო, რომლის განმავლობაშიც თქვენი პერსონალური მონაცემები შეინახება არის: დრო, როდესაც გამოიყენება პერსონალური მონაცემები, რომელიც აუცილებელია ვებსაიტის ძირითადი საქმიანობისთვის. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების დასრულების შემდეგ, ვებსაიტის ადმინისტრაცია სამუდამოდ წაშლის მას. თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ადმინისტრაციას მისამართზე: hello@teccs.me. ჩვენ შევძლებთ თქვენი მონაცემების მესამე მხარეს გადაცემას მხოლოდ თქვენი სურვილის შემთხვევაში. თუ მონაცემები გადაეცა მესამე მხარეს, რომელიც არ არის დაკავშირებული ჩვენს ორგანიზაციასთან, ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ მონაცემებში რაიმე ცვლილებას.

ვიზიტის ტექნიკური მონაცემების დამუშავება

თქვენი IP მისამართის, ვიზიტის დროის, ბრაუზერის პარამეტრების, ოპერაციული სისტემის და სხვა ტექნიკური ინფორმაციის ჩანაწერები ინახება მონაცემთა ბაზაში, როდესაც თქვენ ეწვიეთ Teccs.me-ს. ეს მონაცემები აუცილებელია ვებგვერდის შინაარსის სწორად ჩვენებისთვის. ამ მონაცემების გამოყენებით ვიზიტორის პიროვნების იდენტიფიცირება შეუძლებელია.

ბავშვების პირადი ინფორმაცია

თუ თქვენ ხართ არასრულწლოვანი ბავშვის მშობელი ან კანონიერი მეურვე და იცით, რომ ბავშვმა მოგვაწოდა მათი პირადი ინფორმაცია თქვენი თანხმობის გარეშე, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე: hello@teccs.me. აკრძალულია არასრულწლოვანი მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების შეტანა მშობლების ან კანონიერი მეურვეების შეთანხმების გარეშე.

ქუქიების დამუშავება

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი ფაილებს ვებსაიტის შინაარსის სწორად ჩვენებისთვის და Teccs.me-ის დათვალიერების მოხერხებულობისთვის. ეს არის პატარა ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს მოწყობილობაზე. ისინი ეხმარებიან ვებსაიტს დაიმახსოვროს თქვენს შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად, რომელ ენაზე იყენებთ ვებსაიტს და რომელი გვერდები გაქვთ უკვე გახსნილი. ეს ინფორმაცია სასარგებლო იქნება მომდევნო ვიზიტის დროს. ქუქი ფაილების წყალობით, ვებსაიტის დათვალიერება ბევრად უფრო მოსახერხებელი ხდება. თქვენ თავად შეგიძლიათ დააყენოთ ქუქიების მიღება და დაბლოკვა თქვენს ბრაუზერში. ქუქი ფაილების მიღების შეუძლებლობამ შეიძლება შეზღუდოს ვებსაიტის ფუნქციონირება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ქუქიების გვერდს ამ ვებსაიტზე.

ვის ეცნობა თქვენი მონაცემები?

ჩვენ ვამუშავებთ დასამუშავებელ მონაცემებს, როგორც კონფიდენციალურს და ვამხელთ მათ პირებს ან კომპანიებს (ან მიმღებებს) მხოლოდ იმ მოცულობით, რამდენადაც ეს აუცილებელია მომსახურების უზრუნველსაყოფად. ჩვენ არ ვუმხელთ მონაცემებს კომპანიებს, ორგანიზაციებს ან პირებს TECCS-ს გარეთ, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა:

როდესაც ჩვენ ვიყენებთ გარე სერვისის პროვაიდერებს, რომლებიც გვაწვდიან გარკვეულ სერვისებს, როგორიცაა ვებსაიტების სერვისები ან ჰოსტინგი, მარკეტინგული სერვისები და IT მხარდაჭერის სერვისები, რეგისტრაცია და გადახდის პროვაიდერი, მაშინ ამ სერვისების მიწოდებისას ამ ქვეკონტრაქტორებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე. და/ან მათ შეუძლიათ დაამუშავონ მონაცემები. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ჩვენი გარე სერვისის პროვაიდერებმა გამოიყენონ და განახორციელონ უსაფრთხოების ზომები თქვენი მონაცემების მთლიანობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ასეთი სერვისის პროვაიდერებია:

  • Fienta Ticketing OÜ, Pärnu mnt 470B Tallinn, 10914 Estonia
+372 54 00 4321
hello@fienta.com
(https://fienta.com/)

  • Dental Tribune International GmbH
Holbeinstrasse 29
04229 Leipzig, Germany
(https://dental-tribune.com/)

ამ სერვისების მიერ შეგროვებული მონაცემები შეიძლება მიეწოდოს ამ ორგანიზაციების სხვა სერვისებს. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ორგანიზაციების მომხმარებელთა შეთანხმებებს მათ ვებსაიტებზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ უარი თქვათ მათ მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებაზე. ჩვენ არ გადავცემთ პერსონალურ მონაცემებს სხვა ორგანიზაციებს ან სერვისებს, რომლებიც არ არის ჩამოთვლილი ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. გამონაკლისის სახით, შეგროვებული მონაცემები შეიძლება მიეწოდოს სახელმწიფო ორგანოების კანონიერი მოთხოვნით, რომლებიც უფლებამოსილია მოითხოვონ ასეთი ინფორმაცია.

ბმულები სხვა ვებსაიტებზე

ჩვენი ვებგვერდი Teccs.me შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებსაიტებზე, რომლებიც არ არის ჩვენი კონტროლის ქვეშ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ამ ვებსაიტების შინაარსზე. ჩვენ გირჩევთ გაეცნოთ ყველა ვებსაიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელსაც ეწვიეთ, თუ ასეთი პოლიტიკა არსებობს.

ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

დროდადრო, ჩვენი ვებგვერდი Teccs.me შეიძლება განაახლოს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენ ვაცნობებთ ნებისმიერ ცვლილებას კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, რომელიც განთავსებულია ამ ვებ გვერდზე. ჩვენ ვაკვირდებით ნებისმიერ ცვლილებას კანონმდებლობაში, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემებთან საქართველოში. თუ თქვენ შეიტანეთ რომელიმე თქვენი პერსონალური მონაცემი ჩვენს ვებგვერდზე, ჩვენ გაცნობებთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ. თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები და უფრო კონკრეტულად, თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია არასწორად იყო შეყვანილი, ჩვენ ვერ დაგიკავშირდებით.

გამოხმაურება, კონტაქტები და საბოლოო პუნქტები

თუ არ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Teccs.me სერვისები. ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა მოერიდოთ ჩვენს ვებსაიტს. შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Teccs.me-ს ადმინისტრაციას კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით:

TECCS LLC.
Legal address: Georgia, Rustavi city, Shartava avenue, N 19, (XX m/r N5)
Email: hello@teccs.me

Last updated: November 20, 2023